BETA

למה הוצמדה אבטחה כבדה לאלוף במילואים יוסף מישלב?

אבטחה כבדה הוצמדה לאלוף במילואים יוסף מישלב, מי שהיה אלוף פיקוד העורף והיום נושא בשורה של משרות בכירות בשירות הציבורי. מי רוצה לפגוע בו? גורמים במשטרה: החשד שמדובר בגורמי פשיעה מהצפון