BETA

13.09.2016

01:23

גזירה נוספת של האוצר נגד מפעל הפיס: לא יוכל לפרסם במוסדות חינוך וספורט

השר כחלון נגד מפעל הפיס: משרד האוצר מחליט להוסיף גזירה נוספת על מפעל הפיס ולהפסיק את הפרסום שלו בכל מוסדות החינוך והספורט. שר האוצר מרחיב בכך את המאבק נגד שוק ההימורים שבמסגרתו כבר הוחלט להוציא משימוש את מכונות המזל ומרוצי הסוסים

בחודש יולי האחרון דווח בחדשות 10 על הצעת חוק פרטית שהוגשה בנושא מפעל הפיס, היום הוחלט באוצר לאמץ אותה כתנאי לחידוש ההיתר של מפעל הפיס בסוף השנה הנוכחית, ולהרחיב את המגבלות, כך שיחולו לא רק על בתי ספר אלא גם על מתנ"סים ואצטדיונים ברחבי הערים.