BETA

11.09.2016

22:37

עודכן:

טלטלה בכיל: מדוע דוברי קונצרן הענק הסתירו את סיבת התפטרות המנכ"ל?

בסוף השבוע הודיע במפתיע סטפן בורגס על סיום תפקידו - מנכ"ל חברת כימיקלים לישראל. בהודעה לבורסה דיווחה החברה כי הסיבות הן אישיות. אלא שיממה לאחר מכן התברר כי תלונה על הטרדה מינית של עובדת בכירה בחברה היא שהביאה לסיום תפקידו. תגובת כיל: "לפי החוק למניעת הטרדה מינית חל איסור על החברה למסור פרטים הנוגעים לתלונה או על עצם קיומה"