BETA

06.09.2016

22:39

עודכן:

שייחים נגד אבו מאזן: "הסכסוך היהודי-אסלאמי לא קיים לפי הדת"

שלושה שבועות לבחירות המוניציפליות בשטחים, נפגשה קבוצה של פלסטינים עם מתנחלים וקראה לקדם את השלום הכלכלי. "יש לנו יכולת בתור אנשים פשוטים להגיד די, אלוהים רוצה שנחיה בשלום"

שייחים נגד אבו מאזן. "איטבח אל יהוד הוא מושג שכלל לא כתוב בקוראן" - את הדברים המפורשים והמפתיעים האלה אומר שיח' פלסטיני בכיר לעיני המצלמה ומול מתנחלים.

 

שלושה שבועות לפני הבחירות המוניציפליות בשטחים, שייחים קוראים: לקדם את השלום הכלכלי ומכריזים כי "האינתיפאדה פגעה במרקם של מערכת היחסים".