BETA

30.03.2015

01:57

בתוך חודשיים: מקרה מוות רביעי בתוך "מחסני הילדים" של דרום תל אביב

בת ארבעה חודשים בלבד היתה הפעוטה שמצאה את מותה מחנק בסוף השבוע באחד מגני הילדים של מבקשי המקלט, הממוקמים בחצר האחורית של תל אביב. גנים, אשר מכונים בפי רשויות הרווחה "מחסני ילדים" בשל היותם למעשה מקלטים או מרתפים נטולי חמצן, העמוסים באופן בלתי אפשרי בכמות ילדים ביחס לכמות מטפלות, וסובלים מהזנחה קיצונית של הרשויות