BETA
ציפי לבני באולפן "המטה המרכזי"
ציפי לבני באולפן "המטה המרכזי"
,צילום מסך -

ציפי לבני: "מוכנה לוותר על הרוטציה עם הרצוג – אם תהווה מכשול"

יושבת הראש ברוטציה של רשימה "המחנה הציוני" הודיעה כי אם במקרה שהרוטציה המובטחת בינה לבין היו"ר יצחק הרצוג תסתיים בכך שלא יתאפשר להרצוג להרכיב ממשלה, הרי שהיא לא מוכנה ליצור "מכשול" – ומוכנה לוותר על התפקיד שהובטח לה בראשות המפלגה וראשות הממשלה

ראשת רשימה "המחנה הציוני", ציפי לבני, הודיעה הערב (שני) כי הרוטציה במנהיגות הרשימה המובילה בהתמודדות לכנסת עם יצחק הרצוג "לא תהווה מכשול" עבור הרשימה.


משמעות ההודעה היא כי אם הרוטציה תהווה מכשול עבור בן בריתה בהרכבת ממשלה, תהיה מוכנה לבני לשקול ויתור על עמידתה בראש הרשימה, ובהמשך גם בראשות הממשלה.