BETA

07.11.2011

01:32

הדרך לעקוף את בדיקת הינשוף? צעיר לא הצליח לנשוף ודרש בדיקת דם

מחסום משטרתי שגרתי עצר צעיר שטען כי הוא סובל מאסטמה ולכן לא יכול לעשות את בדיקת השיכרות. הושטרים לא קיבלו את טענתו, אך השופטת וביטלה את פסילת הרשיון של הצעיר

(2:10 דקות)