BETA

השינוי שהביא לאישור הממשלה את המלצות טרכטנברג

רוב גדול של שרים הביעו היום אמון בראש הממשלה ותמכו בהמלצות ועדת טרכטנברג בישיבת הממשלה. אמנם מדובר בהישג לנתניהו אך עדיין, ההחלטה אותם קיבלה השרים "רוקנה מתוכן". כעת, כל החלטה שינסה להביא נתניהו ליישום, עליו יהיה לאשרה בקבינט הכלכלי-חברתי. פרשנות

(1:05 דקות)

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, רשם היום (ראשון) הישג נוסף כשהצליח להעביר ברוב גדול בממשלה את המלצות הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי אולם מה הביא שרים רבים לשנות את דעתם ולתמוך בהמלצות? בניגוד להצבעה שנערכה בשבוע שעבר, החלטת האישור רוקנה מתוכן.

 

לשרים הוסבר כי בניגוד לשבוע שעבר הכניסו להצעת המחליטים - הנוסח המחייב של החלטת הממשלה - הסבר כי כל החלטה פרטנית שירצה נתניהו להביא ליישום, הוא יצטרך להביאה לאישור הקבינט הכלכלי-חברתי. במילים אחרות, הממשלה אישרה היום החלטה שהיא בעיקר הצהרתית. אמנם אין לזלזל בה ויש חשיבות להבעת האמון של השרים בראש הממשלה אולם הדבר מקשה על אישור פרקים מסוימים בדוח של פרופ' מנואל טרכטנברג.

 

כך לדוגמה, בדוח ישנם פרקים שלמים שעוסקים בעידוד תעסוקה לחרדים והם כוללים כמה המלצות שהחרדים לא יסכימו לעולם לקבל. כששואלים את החרדים איך הם הסכימו לדוח הם אמרו: "זו חוות דעת של הפרופסור". ראש הממשלה עדיין יכול להביא ליישום ההמלצות המרכזיות בדוח ואם אכן כך יקרה הדבר, נתניהו יוכל לומר שהוא נתן תשובה למחאה.