BETA

06.10.2011

01:00

עדות מהאימה: 3 ילדים איימו על מוכר קשיש ושדדו ממנו סיגריות

אברהם אדטו, בעל חנות מכולת ביפו, לא האמין שזה קורה לו. "הוא הוציא אולר ושאל: אתה רוצה למות?", נזכר אדטו איך ילדים בני 13 השפילו אותו וסיכנו את חייו. "שיהיו בכלא וילמדו לקח. למה עושים דבר כזה לאדם מבוגר?, הוא שואל. הקטינים כבר נמצאים במעצר בית וכתב אישום יוגש מחר נגדם

(1:43 דקות)