BETA

מסתמן: ועדת טרכטנברג תתמקד בחינוך, עתיד הדיור לא ברור

10 ימים לפני שהוועדה שהקים ראש הממשלה תציג את המלצותיה נראה כי בנושא הדיור, שהצית את המחאה, טרם הושגו פתרונות ברורים. ככל הנראה הממשלה לא תקבע מחירון מפוקח לדירות שכורות, אך תנסה ליישם חוק חינוך חינם מגיל 3 ויום לימודים ארוך

הוועדה המיוחדת שהקים ראש הממשלה להתמודדות עם המחאה החברתית, ועדת טרכטנברג, תציג בעוד 10 ימים את מסקנותיה. אולם כבר עכשיו ניתן ללמוד מהן המסקנות המסתמנות. חברי הוועדה יבקשו להפשיר שני חוקים התקועים בחוק ההסדרים ויתמקדו בתחום החינוך.

 

ההמלצה הראשונה היא ליישם את חוק חינוך החינם בכל הארץ, החל מגיל שלוש ולא כפי הנהוג היום מגיל חמש. מעבר לכך הם ימליצו על יום לימודים ארוך, שיתחיל קודם כל בפריפריה וייכנס לתוקפו שנת 2017.

 

בנוסף מסתמן על הפחתה במכס על מוצרים מיובאים. הצעד הזה נועד לעודד תחרות בין החברות על הכיס של הצרכנים. כמו כן יומלץ על הפחתה ניכרת במס על הבלו, אותו המס שמייקר את הדלק.

 

השאלה הגדולה היא מהיכן יביאו את הכסף. לשם כך מציעה הוועדה גם מספר גזירות. שיעור המע"מ, הפוגע בעיקר בשכבות החלשות, לא ירד בהרבה, זאת בניגוד לציפיות. בנוסף תיעצר הפחתת מס ההכנסה ואפילו תצוץ מדרגה חדשה למרוויחים בין 60-70 אלף שקלים בחודש.

 

אולם הנושא שהחל את המחאה הגדולה כנראה של יביא סיפוק ליוזמיו. הממשלה תטיל מסים על עשרות אלפי דירות ריקות, בעיקר בתל אביב, ירושלים ונתניה. אך מעל לכל הוועדה תמליץ כנראה שלא לקבע מחירון ממשלתי לדירות שכורות, כזה שאמור לפקח על המחירים.

 

אלו בעיקר שינויים קוסמטיים וככל הנראה לא לזה פיללו אנשי המחאה. דבר אחד לא ברור, וזה איך יטפלו במצוקת הדיור, כיוון שהצעדים בתחום הנדל"ן עדיין לוטים בערפל.