פיתוח ישראלי: מערכת אוטומטית לפתיחת מקלטים

שני סטודנטים מהדרום פיתחו מערכת אוטומטית, שפותחת את דלתות המקלטים 4 שניות לאחר השמעת האזעקה. המערכת הופעלה כפיילוט ביותר מעשרה מקלטים בב"ש ובנתיבות

(2:00)