BETA

היום שהיה עם גיא זהר 03.04.2012

ממשלת נתניהו מציינת שלוש שנים להקמתה. האולטימטום לפינוי בית המכפלה שבחברון חלף, המתנחלים עדיין שם והפוליטיקאים עולים לרגל. קריית שמונה חוגגת את האליפות בכדורגל. פול מקרטני רוצה להתאחד עם הבן של לנון ועם הבן של הריסון. הבעיה היחידה היא זאק, הבן של רינגו.

(24:31 דקות)