BETA

28.03.2010

23:50

אכיפה מהשמיים: המשטרה הציבה צפלין מעל כביש הערבה

המכשיר הוצב כחלק מהניסיון לבלום את מכת התאונות בכביש. כבר ביום הראשון נקלטו נהגים שעוקפים מכוניות בצורה מסוכנת, כמו למשל חציית קו הפרדה רצוף. המשטרה תרחיב את השימוש בצפלין גם לכבישים נוספים

(31 שניות)