BETA

13.10.2011

00:03

עודכן:

"השבי לא משתחר מאיתנו": מה עובר במוחו של פדוי שבי?

חמש שנים שגלעד שליט היה בשבי החמאס. המדינה השתנתה, העולם השתנה והוא כבר לא מה שהיה. "אף אחד, ללא תלות באורך תקופת השבי, לא חזר כמו שהיה", אומרים פדויי שבי מהעבר. לקראת הימים הלא קלים שמצפים לו אחרי חזרתו, הם מספקים עצה אחת חשובה: "לא להלחיץ אותו, לא לעשות סביבו הילולות ובעיקר – תנו לו לדבר ולהוציא הכל החוצה"

(3:31 דקות)