BETA

28.08.2011

21:49

עודכן:

"משטר כופר" - העולם הערבי נגד בשאר אל-אסד

העולם הערבי בושש בתגובותיו לפרעות שעושה נשיא סוריה בבני עמו, אך לא עוד. צבי יחזקאלי מסביר על התמורות במזרח התיכון, ובמיוחד ב"ציר הרשע", נוכח האירועים בסוריה

(9:41 דקות)