BETA

25.07.2011

07:59

ניצחון מוחץ לרופאים: בית הדין לעבודה דחה את בקשת המדינה להוציא צווי מניעה

בתום 18 שעות של דיונים קבעה נשיאת בית הדין הארצי לעבודה שהפעולות שנוקטים הרופאים הינן מידתיות והחליטה שלא להוציא להם צווי מניעה או להעביר את המחלוקת לבוררות. עוד היא קראה למתמחים לאחד כוחות עם ההסתדרות הרפואית. בעקבות זאת, יחדשו החל מהבוקר הרופאים את העיצומים וישביתו את בתי החולים ברחבי הארץ

(37 שניות)

הישג לרופאים הלילה (שני) בבית הדין הארצי לעבודה. בתום 18 שעות של דיונים קיבלה נשיאת בית הדין, השופטת נילי ארד, את עמדת הרופאים ודחתה את בקשת המדינה להוציא להם צווי ריתוק או להעביר את הסוגייה לבוררות. בעקבות ההחלטה, יכולים הרופאים להמשיך בעיצומים שיתחדשו החל מהבוקר.

 

הצטרפו לחדשות 10 בפייסבוק »

 

השופטת קבעה כי עיצומי הרופאים מידתיים ובכך אפשרה להם להמשיך ולשבות. לכן, החל מהבוקר בתי החולים הציבוריים ברחבי הארץ יפעלו במתכונת שבת חוץ מטיפולים אונקולוגיים וטיפולי אי.וי.אף. מחר וביום חמישי יתקיימו בכל בתי החולים ניתוחים דחופים ואונקולוגיים בלבד. ביום רביעי יושבתו המכונים ומרפאות החוץ.

 

ההחלטה מהווה ניצחון לרופאים שמעוניינים להמשיך במשא ומתן עם נציגי האוצר. יושב ראש ההסתדרות הרפואית, ד"ר ליאוניד אידלמן, אמר עוד קודם לקבלת ההחלטה: "אנחנו רוצים משא ומתן ומתכוונים להשקיע בו את כל מרצנו, אבל אנחנו לא יכולים להתנתק מהשטח. עלינו להקדיש זמן גם להרגעת השטח. לא אתן יד להרס מערכת הבריאות".

במהלך הדיון גם התייחסה השופטת לדרישות המתמחים שנציגיהם מטעם עמותת מרש"ם יצטרפו כצד במשא ומתן ואמרה שהמתמחים עמדו בראש מעייניהם של מנסחי ההסכם. "בית הדין אינו יכול להיעתר לקבוצת עובדים זו או אחרת בטענה שלא מייצגים אותו", אמרה השופטת ארד.

 

היא הוסיפה עוד: "עניין המתמחים עמד בראש סדר היום של הדיונים כפי שנטען בפנינו. המתמחים הם דור העתיד של הרפואה בישראל. אנחנו מציעים שתאחדו כוחות במקום לפלג כוחות ותחזקו את מי שמנהל משא ומתן באופן פורמאלי".