BETA

13.12.2010

22:06

עודכן:

אחד בפה, אחד בכיס: למרות ההצהרות – המיסים רק עולים

ראש הממשלה מצהיר כי הוא תומך בהפחתת המיסים אך בפועל, מאז הושבעה הממשלה הנוכחית, המיסים רק עלו. הנה חלק מהמוצרים שהתייקרו בעקבות המיסים: מים, דלק ואחזקת רכב צמוד מהעבודה

(02:32 דקות)

אולי יותר מכל ראש ממשלה ושר אוצר אחר בתולדות ישראל, בנימין נתניהו מרבה לדבר על הפחתות מיסים. רק היום (שני) שב וחזר בוועידת ישראל לעסקים על תמיכתו בהורדת מיסים. עם זאת, אם נסתכל על המעשים בפועל, נגלה בדיוק את ההיפך, דהיינו, עלייה במיסים בתקופת כהונת הממשלה הנוכחית.

 

נתניהו עוסק בנושא הפחתת המיסים באופן כמעט אידיאולוגי, כלומר, לקחת כמה שפחות מהאזרח ולהותיר בידי השוק את ההחלטות. עם זאת, הבטחות לחוד ומעשים לחוד. שיעור מס ההכנסה לא יירד כלל ב-2011. רק ב-2012 מתכננים בממשלה להפחית מיסים אך גם זה אינו בטוח ותלוי נסיבות.

 

מס הערך המוסף, שהוגדר על ידי נתניהו עצמו כמס אנטי-חברתי, עלה בחצי אחוז מאז הושבעה הממשלה ומחירי הדלק התייקרו ב-30 אגורות לכל ליטר בנזין. במקביל, מחיר המים הוסיף לערכו כ-40% ולזאת יש להוסיף את המיסים שהוטלו על אחזקת כלי רכב של מקום העבודה.

 

גם בענף הפירות והירקות, תכנן משרד האוצר להטיל מע"מ - מס שלא היה קיים מעולם במוצרים אלו - אולם בזכות מחאת מפלגות בקואליציה והציבור, חזרו בהם במשרד האוצר. מנגד יש לציין את העובדה שהממשלה הנהיגה לראשונה מס הכנסה שלילי שנועד להתמודד עם העובדים החלשים במשק.