BETA

07.05.2010

00:35

עודכן:

חשש מהתפרצות של שפעת העופות בקיבוץ עין גדי‏

מבדיקה שעשו השירותים הוטרינריים בשני בעלי כנף מסוג אמו שמתו בקיבוץ עין גדי, עלה כי הם מתו מנגיף שפעת העופות. צוותי משרד החקלאות מסיימים בשעות אלה את המתת כל בעלי הכנף בפינת החי בקיבוץ

התפרצות של שפעת העופות בפינת החי בקיבוץ עין גדי: מבדיקה שעשו השירותים הוטרינריים בשני בעלי כנף מסוג אמו שמתו בקיבוץ, עלה כי הם מתו מנגיף שפעת העופות.

צוותי משרד החקלאות מסיימים בשעות אלה את המתת כל בעלי הכנף בפינת החי ובתוך כך
נחפר במקום בור להטמנתם.

במקביל, מתנהל תחקיר הבודק את נסיבות ההידבקות של העופות. עד היום נדבקו בנגיף רק אנשים יחידים שבאו במגע עם עופות נגועים.

מקרה ראשון של התפרצות שפעת העופות התגלה בארץ לפני כארבע שנים, בבמרץ 2006, בקיבוצים חולית ועין השלושה שבדרום הארץ, ובמושב שדה משה שבחבל לכיש.

עקב תמותה גבוהה מהרגיל של תרנגולי הודו, נמצא בבדיקה ראשונית שהעופות מתו כתוצאה מנגיף שפעת העופות אשר התגלה בגופם. בעקבות ממצא זה הומתו כל העופות החקלאיים ברדיוס של 3 קילומטרים ממוקדי פגיעת המגפה, באמצעות רעל שהוחדר למי השתייה בלולים, כמתחייב מפקודת בעלי החיים.