BETA

21.02.2010

17:49

חיפה: בעקבות אלימות נגד רופא הושבתה מרפאת שירותי בריאות כללית

רופא הותקף במרפאה בחיפה, על ידי בנה של מטופלת. האישה שהגיעה למרפאה ביקשה לקבל טיפול מהמנהל ולאחר שזה סירב, הגיע בנה של האישה, הכה את הרופא, איים לשרוף ולרצוח אותו, ונמלט מהמקום. במחאה, השבית ועד הרופאים את פעילות המרפאה ליממה

מרפאת איבן סינא לרפואה ראשונית של שירותי בריאות כללית בחיפה נסגרה היום (ראשון) לאחר שמנהל המרפאה הותקף בידי בנה של חולה שהיכה אותו, שפך עליו נוזל ואף איים לשרוף אותו ולרצוח אותו.

המקרה התרחש בשעות הבוקר כאשר האישה הגיעה למרפאה בלוויית אחותה, התעקשה להתקבל לטיפול אצל מנהל המרפאה, למרות שהוא אינו רופאה האישי, ולא הסכימה להמתין בתור או להיבדק אצל רופא אחר.

זמן קצר לאחר המקרה, בסביבות השעה 11:00 נכנס בנה של החולה לחדרו של הרופא, קילל אותו, הלם בפרצופו, ושפך עליו נוזל מבקבוק פלסטיק שהחזיק בידיו, תוך שהוא מאיים עליו שישרוף אותו וירצח אותו.

מטופלת שהמתינה מחוץ לחדר היא שהזעיקה את שומר המרפאה ואת המזכיר בעקבות התקיפה. התוקף נמלט מהמקום. יו"ר ועד הרופאים של שירותי בריאות כללית בחיפה, ד"ר יצחק ברוך, הורה על סגירת המרפאה ליממה במחאה על מקרה האלימות.

יו"ר ארגון רופאי שירותי בריאות כללית, ד"ר שלמה בירקנפלד, הביע זעזוע מהמקרה וציין כי הפגיעה הנפשית ברופאים - קשה אף יותר מהפגיעה הפיסית.

"לא יתכן שחייהם של הרופאים, המשרתים את הציבור, יהפכו להפקר", אמר. הוא קרא לממשלה ולשירותי בריאות כללית לדאוג לאבטחה נאותה במרפאות ובמוסדות הרפואיים. כמו כן קרא להרחיב את תחולת הסעיף העוסק בתקיפת עובד חירום בחוק העונשין כלפי כלל עובדי מערכת הבריאות.