מאגר מידע בבית התפוצות מאפשר לאתר קרובים באופן חסר תקדים

המאגר החדש מאגד עצי משפחה מכל רחבי העולם, והמטרה לעודד כמה שיותר יהודים לצרף את עץ המשפחה שלהם כדי להקל על מי שמחפש מידע על קרוביו

(2:40 דק')