בוליביה: נצחון לתומכי הרפורמה החוקתית של הנשיא

המהפכה החוקתית שהעמיד נשיא בוליביה, איוו מוראלס, למשאל עם זכתה ברוב של כ- 55% ותאפשר לו להשלים את המהפכה התרבותית - כלכלית במדינה הענייה בדרום אמריקה

החוקה החדשה בבוליביה אושרה ברוב של כ- 55% מהמצביעים, ובכך מציינת הישג משמעותי לנשיא איוו מוראלס ולרפורמה הגורפת שהוא הציע. מוראלס אמר מוקדם יותר במהלך היום כי החוקה החדשה "תשחחרר את המדינה הענייה בדרום אמריקה מכבלי השעבוד הקולניאלי."

בין השאר מאפשרת הרפורמה להמשיך בהלאמת האדמות ובחלוקתם מחדש לתושביה האינדיאנים של המדינה, ובתהליך של העדפת ייצוג לאינדיאנים במוסדות השלטון. בנוסף היא תאפשר למוראלס, הנשיא האינדיאני הראשון במדינה שבה לאינדיאנים היה אסור להצביע בבחירות עד 1952, להציג את מועמדותו לכהונה נוספת בתפקיד.

עם זאת, ניתוח תוצאות הבחירות מעלה תמונה מורכבת לפיה המחוזות העניים בהם יש רוב לאינדיאנים תמכו ברפורמה, בעוד המחוזות העשירים יחסית במזרח המדינה התנגדו לה. בעקבות כך צופים מומחים כי לנשיא יהיה קשה להעביר את סעיפי החוקה כלשונם, ויהיה עליו לפתוח בהדברות עם מתנגדיו.

תרחישים קיצוניים אף צופים הדרדרות אלימה במדינה בעקבות תוצאות משאל העם וההשלכות הצפיות מהן. לפני כשנה יצאו אלפים לרחובות להפגנות התנגדות ותמיכה בשינויים שביצע מוראלס, ובשיאן אף התערבה המשטרה בכדי להפריד בין הנצים.

השינויים המוצעים לחוקה יסמנו שינוי אמיתי ומשמעותי, שכן הם יעגנו בחוק את המנגנונים שיבטיחו מושבים לאינדיאנים הילידים בכל מוסדות השלטון של המדינה.כמו כן תבטיח הרפורמה אוטונומיה ל-36 לאומים ילידיים, וככל הנראה תעזור במהפכה החקלאית שמבצע מוראלס ובה מחולקות מחדש האדמות הפוריות במזרח המדינה לתושביה העניים של המדינה.

המתנגדים לרפורמה בחוקה מתרכזים בארבעת(מתוך תשעה) המחוזות העשירים יחסית הנמצאים במזרח המדינה, שם נמצאים מרבצי הנפט והגז של המדינה. תושביהן הם בעיקר לבנים ולטענתם החוקה החדשה לא תצליח לסגור את הפערים בין המזרח העשיר והמערב העני.