BETA

20.10.2008

00:11

כל ילד יכול לקנות משחקי מחשב אלימים ללא הפרעה

תקנות חדשות יחסית מחייבות סימון של משחקי מחשב על פי הגיל המינימלי שלו הם מיועדים. אולם בשטח משחקים הכוללים אלימות, מין ושימוש בסמים - אינם מסומנים כלל ואיש לא בודק מי קונה אותם

(2:07 דקות)

למרות קיומן של תקנות חדשות, שבעולם קיימות כבר שנים, המחייבות סימון של משחקי מחשב על פי הגיל המינימלי שלו הם מיועדים, בשטח נמכרים משחקים הכוללים אלימות, מין ושימוש בסמים ללא סימון וללא בדיקה של זהות הצרכן.

בחברות "טאוור רקורדס" ו"טויז אר אס" טוענים שהם מקפידים על הסימון ולמרות זאת הם מתחייבים לבדוק את העניין ולפעול לתיקונו באופן מיידי.