BETA

09.10.2008

23:44

קולות מלחמה מעמק הבכא

שלושים וחמש שנים אחרי, אלון בן דוד שב אל מלחמת יום כיפור - צליחת התעלה, הקרב בעמק הבכא וגיבורי חטיבה 7, שנפגשו שוב וחזרו אל המלחמה ההיא

(9:17 דק')