BETA

04.08.2008

23:40

"אני לא אהיה הטפט של קדימה"

שרת החוץ ציפי לבני לא מתחייבת להישאר בקדימה ואומרת את זה בצורה מאוד חדה. לדבריה, "אני לא מוכנה להיות זו שמביאה את הקולות והוא (מופז) יהיה ראש הממשלה". פרשנות

(1:18 דק')

רביב דרוקר: לציבור הכללי אולי זה פחות חשוב שציפי לבני צריכה להבטיח מראש שהיא תשאר אם היא תפסיד, לקדימה זה חשוב, למפלגה. אנחנו רואים את זה בכל בחירות: נתניהו למשל דרש ששרון יודיע שהוא נשאר בליכוד, אז שרון לא רצה להודיע והיום אנחנו כמובן יודעים למה.

צריך לומר, לבני מציגה פה עמדה מאוד חדה – יש שיאמרו אמיצה ויש שיאמרו מתנשאת – היום אמרה לבני "אני לא אהיה הטפט של קדימה, אני לא מוכנה להיות זו שמביאה את הקולות והוא (מופז) יהיה ראש הממשלה". לבני לא מתחייבת להשאר בקדימה והיא אומרת את זה בצורה מאוד חדה, הרבה יותר חדה אולי ממה ששמענו בעבר.

בעניין אחר יש עוד הבדל מאוד גדול בין שני המתמודדים: בעוד שמופז מחלק הבטחות, כולל הבטחות פרסונליות ובכירי קדימה יכולים בקלות להכנס איתו לדיאלוג פרסונלי על "מה תקבל אם תתמוך בי", עם לבני, לעומת זאת, אי אפשר לדבר על הנושאים האלה.

כך למשל מופז דיבר בגלוי במקומות מסויימים על זה ששי חרמש יהיה שר חקלאות, מה שמעלה את התזה ששר החקלאות הנוכחי שלום שמחון יהיה שר האוצר וככה ישכנעו את ברק להשאר.