BETA

11.01.2017

00:52

המחלוקת על הגט לעגונה שבעלה הפך לצמח

התנגשות בין מערכת המשפט ובין בית הדין הרבני הגדול על רקע פרשת גט שניתן לעגונה שבעלה נמצא במצב של צמח. היועץ המשפטי לממשלה מָבּיע עמדה האוסרת על הרב הראשי הרב יצחק יוסף לדון בית הדין הרבני בנושא. גורמים בבית הדין הרבני: התערבות היועמ"ש - חציית קו אדום