BETA

11.08.2015

13:53

מפת החסימות: כך ייראה צומת בית מעריב עם תחילת החפירות מחר

מצומת בית מעריב למזא"ה תתאפשר כניסה רק לאוטובוסים, שני רחובות המחברים בין בגין למסגר יהפכו לחד-סטריים - ולרחוב הארבעה תיפתח כניסה חדשה (אבל אם תרצו להיכנס דרכו, אל תיכנסו למעבר השקוע ליד עזריאלי). כל הדרכים בהן הנהגים יוכלו להתמודד עם החפירות החדשות

הרכבת הקלה, השלב הבא: החל מהלילה יחולו שינויים נוספים בהסדרי התנועה בתל אביב, לרגל בנייתה של תחנת קרליבך - אחת מתחנותיו של הקו האדום ברכבת הקלה, המתוכנן להתחיל ולפעול באוקטובר 2021.

 

עד עתה, התקיימו חפירות רק בתחנת אלנבי באיזור צומת הרחובות אלנבי ויהודה הלוי, וכעת מתוכננות חסימות נוספות במרכז העיר:

 

• התנועה מצומת מעריב לכיוון גשר מזא"ה ולהיפך תתאפשר לתחבורה ציבורית בלבד, וזאת במקביל לפיצוצו המתוכנן של גשר בית מעריב בימים הקרובים. בנתיבים שיתפנו, תתבצענה העבודות על הקמת התחנה שמתוכננת להכיל שלוש קומות: אחת לכרטוס, אחת לקו האדום ואחת לקו הירוק העתידי.

 

צומת בית מעריב עצמו ייחסם לתנועה לבאים מרחוב קרליבך מצפון ולבאים מרחוב לינקולן ממערב, ואלה יוכלו לבצע שם פניית פרסה.

 

 

גשר מעריב, תל אביב. בקרוב הפיצוץ
 

גשר מעריב, תל אביב. בקרוב הפיצוץ(חדשות 10)

 

רחוב התעשייה, המחבר בין רחוב המסגר לרחוב בגין, יהפוך לחד סטרי - רק מערבה, מהמסגר לכיוון בגין.

 

רחוב המלאכה, המחבר אף הוא בין המסגר לבגין, יהפוך לחד סטרי מזרחה - מבגין לכיוון המסגר. החל מיום רביעי הבא, תתאפשר גם פנייה שמאלה לנוסעים מצפון, מרחוב בגין לרחוב המלאכה. ביציאה מהמלאכה לכיוון המסגר תתאפשר גם פנייה שמאלה (צפונה).

 

• לנוסעים מערבה ברחוב יצחק שדה, בבואם לצומת בית מעריב, תתאפשר פנייה ימינה (צפונה) בלבד לרחוב בגין.

 

• כניסה לרחוב נחמני, המקביל דרומית למזא"ה, תתאפשר מרחוב בגין.

 

רחוב הארבעה: כניסה נוספת לרחוב תיפתח בדרך בגין. זאת, מכיוון שרחוב החשמונאים יוגבל לתחבורה ציבורית בלבד לכיוון מזרח, מבגין לקרליבך. המעוניינים להיכנס מבגין לרחוב הארבעה יצטרכו להימנע מכניסה למעבר השקוע הסמוך לעזריאלי, ולהישאר על הנתיבים הימניים של בגין.

 

 

מפת החסימות לרגל חפירתה של תחנת קרליבך ברכבת הקלה
 

מפת החסימות לרגל חפירתה של תחנת קרליבך ברכבת הקלה(נת"ע)

 

שינויים גם בתחבורה הציבורית

בנוסף, יחולו שינויים בתחבורה הציבורית. הלילה בין 00:30 ל-05:00 לא תהיה תנועה ברחוב בגין דרומה בין קפלן לחשמונאים, וגם רחובות החשמונאים וקפלן ייסגרו לתנועה, מה שיוביל להסטתם של קווי הלילה 463, 466, 480 ו-599 לרחוב יגאל אלון מדרך השלום לצומת לה גווארדיה.

 

הנסיעה האחרונה בקווים 42, 240, 60, 63 ו-68, ושתי הנסיעות האחרונות בקו 1, יבוטלו. תחנת האוטובוס שליד גשר קלקא ברחוב בגין תועתק צפונה, ותהיה לפני צומת קפלן-בגין.

 

בלילה שבין חמישי לשישי (13/14 באוגוסט) הקרובים, בשעות 00:30-20:00, ייסגרו בין צומת הרכבת לצומת החשמונאים רחובות בגין לכיוון צפון, והמסגר לכיוון דרום, ויעצרו בתחנות חלופיות. קווים 1, 40, 42, 68, 111, 240, 378 ו-462 יוסטו מבגין לרחוב המסגר, וכ-20 קווים נוספים - בהם קווים בינעירוניים רבים - יוסטו מהמסגר לבגין באותן שעות, ויעצרו בתחנות חלופיות.

 

מקרליבך - לחשמונאים

 

קווי האוטובוס 26, 89, 126, 174, 189 ו-289, העוברים כיום ברחוב קרליבך, יוסטו לרחוב החשמונאים - כאשר התחנות החלופיות ימוקמו בתחנות קיימות, ברחובות בגין והחשמונאים. קווים 9, 23 ו-39, העוברים ברחוב יצחק שדה, מיגאל אלון מערבה, יוסטו לרחוב משה דיין, דרך השלום, בגין והחשמונאים.

 

בין השעות 05:00 בבוקר ל-00:30 בלילה, ייסגרו לכל הכיוונים, רחובות המסגר ובגין, בקטע שבין הרכבת והחשמונאים, וכן רחובות קרליבך, בין צומת בגין לצומת החשמונאים, רחוב לינקולן ורחוב יצחק שדה מיגאל אלון, מערבה. קווי הלילה העוברים כיום ברחוב בגין או במסגר, יוסטו לרחוב יגאל אלון, בקטע שבין דרך השלום (צומת קפלן) וצומת לה-גווארדיה, בדומה להסדרים המבוצעים בלילות שלישי ורביעי.

 

ביום שישי (14 באוגוסט), החל מהשעה 05:00 בבוקר, יחלו ברחובות המסגר ובגין הסדרי תנועה חדשים, כאשר בבגין והמסגר תישאר התנועה במתכונתה הקיימת, עם שינויים במיקומי התחנות. הקווים הנוסעים ברחוב קרליבך יעברו לרחוב החשמונאים.