BETA

06.10.2014

00:57

עודכן:

בעקבות חשיפת חדשות10: השר אריאל לא יורשה להשתתף בדיון הממשלה על קק"ל

היועץ המשפטי לממשלה הנחה את שר השיכון שלא להשתתף בדיונים הנוגעים לתקציב הקרן הקיימת, בעקבות ניגוד העניינים שנחשף בחדשות10 ונוגע למאות אלפי השקלים שקיבלה בתו מקק"ל, בעת כהונתה כמנהלת עמותת "ירוק עכשיו". השר אריאל כן יורשה להשתתף בהצבעה על התקציב עצמו, שבאוצר מדגישים כי יסתמך מדי שנה על הכנסות הקרן