BETA

27.08.2014

00:07

עודכן:

למי צלצלו הפעמונים? הפעמון ההיסטורי של ראשון לציון שנגנב הוחזר לרשות העיר

לפני כ-60 שנים נגנב הפעמון ההיסטורי של העיר ראשון לציון שצלצל מאז הצבתו במרכז המושבה ב-1882 בין היתר גם עבור הברון רוטשילד והרצל ועתה הוחזר. הגנב בן ה-74 החליט באחרונה להתוודות על המעשה והשיב אותו מבלי להיחשף לאחר שהתיק היה פתוח במשך שנים

(3:10 דקות)