BETA

וינשטיין לרב שמואל אליהו: "ייתכנו קשיים במינויך לרב ראשי"

היועץ המשפטי לממשלה העביר מכתב תגובה למועמד לרבנות הראשית, בו מנה 13 התבטאויות גזעניות של אליהו שעלולות להציב מכשול בפני מינויו, אם ייבחר. וינשטיין יתייחס גם לחקירה הפלילית נגד מועמד אחר, הרב אברהם יוסף, שבמקביל אליה מיוחסות אף לו התבטאויות גזעניות בכלי התקשורת

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, העביר מכתב לרב שמואל אליהו המתמודד על הרבנות הראשית, והבהיר לו כי מינויו עלול לעורר קשיים משפטיים. לרב אליהו מיוחסות 13 התבטאויות גזעניות בכלי תקשורת, שאותן ציטט וינשטיין בתשובה שהעביר לאליהו. זאת, לאחר שהרב ביקש הבהרה בנוגע לנושא.

 

(1:48 דקות)

"היועץ סבור כי היועץ סבור כי ייתכן שהעובדות הנוגעות להתבטאויותיך יחייבו נקיטת עמדה משפטית בנוגע לאפשרות בחירתך לכהונה הרמה", כתב וינשטיין. "ייתכן כי בחירתך לכהונה הרמה עלולה להימצא כבלתי ראויה ולעורר קשיים משפטיים". יש לציין כי וינשטיין עצמו איננו מסוגל למנוע את בחירתו של אליהו לרב הראשי, אך הוא בהחלט יכול למצוא קושי בלהגן עליו בפני בג"ץ, שיכול למצוא את המינוי לא סביר או לא ראוי.

 

בהמשך צפוי וינשטיין להתייחס גם למצבו המשפטי של מועמד אחר לרב הראשי, אברהם יוסף, בנו של מנהיג ש"ס. מצבו של יוסף מסובך עוד יותר, שכן הוא כבר נמצא תחת חקירה פלילית בגין עבירה של הפרת המונים, זאת מלבד התבטאויות גזעניות המיוחסות גם לו. וינשטיין יצטרך לחוות את דעתו האם רב הנמצא בחקירה ראוי להתמנות לרב הראשי, שכן במסגרת התפקיד הוא יחזיק גם בסמכויות שיפוטיות, מה שעלול להוות בעיה.