BETA

30.06.2013

23:17

דוח פנימי שדלף חושף: ליקויים חמורים באבטחת המאגר הביומטרי

בעוד מספר ימים אמור להתחיל לפעול שלב הפיילוט של מערכת הזיהוי הביומטרית שאמורה להקל על החיים של כולנו ולהחליף את תעודות הזהות הישנות. מסמך של משרד המשפטים, שדלף החוצה בטעות, מגלה כי בפרויקט עדיין קיימים ליקויי אבטחה חמורים. גורמים במשרד הגדירו זאת "יום כיפור של אבטחת המידע". הפרטים והסיפור המלא, הלילה בצינור לילה

ליקויי אבטחה חמורים במאגר הביומטרי. מסמך של משרד המשפטים, שהופץ היום (ראשון) בטעות חשף כי בפרויקט המאגר הביומטרי קיימים ליקויים חמורים באבטחת המידע. הפרויקט אמור להיכנס בימים הקרובים לשלב הפיילוט שלו.

 

המסמך נשלח בטעות על ידי משרד המשפטים בתפוצה רחבה יותר ממה שהיה אמור להיות. גורמים במשרד המשפטים אמרו כי מדובר בליקויים חמורים ביותר וכי מדובר "ביום כיפור של אבטחת המידע". פריצה של המאגר עלולה לפגוע בצורה חמורה בביטחון ובפרטיות של רבים מאתנו.

 

במשרד המשפטים אישרו כי אכן המסמך הופץ בתפוצה שגויה והוא אכן מדבר על ליקויים באבטחת המידע. גם במשרד הפנים אמרו כי המסך דלף אך הבהירו כי הליקויים עליהם הוא מדבר לא נוגעים לנתונים שלנו. הסיפור המלא הלילה בצינור לילה.