BETA

03.11.2009

01:47

"יש להעמיד אדם שיעסוק יום ולילה באכיפת המשפט הפלילי"

שר המשפטים יעקב נאמן הודיע רשמית על החלטתו לפצל את סמכויות היועץ המשפטי לממשלה. בכך ניתן האות למאבק פוליטי גדול שיגיע בקרוב גם לשולחן הממשלה

(1:43 דק')