BETA

02.11.2009

21:56

"בישראל אתם עושים עניין מרצח של משפחה"

דמיאן קרליק, החשוד ברצח בני משפחת אושרנקו, סיפר בחקירתו על כי "ברוסיה לא מתרגשים מזה בכלל. למה לעשות כזה עניין". הוא הוסיף כי "כשהגעתי להלוויה ראיתי את הילדים נקברים והצטערתי עליהם קצת. אבל רק עליהם"

(5:52 דק')

דמיאן קרליק, החשוד ברצח בני משפחת אושרנקו בראשון לציון, נעצר ביחד עם רעייתו באילת ונשבר בחקירה כעבור כמה ימים של חקירה אינטנסיבית.

בחקירתו נשאל על ידי החוקר האם הוא גאה על מה שעשה? והשיב - "אני בן זונה רשע ומלוכלך. יש עליך מכשיר האזנה? אתה מקליט אותי. אני לא מצטער בכלל. בישראל אתם עושים עניין מרצח של משפחה. ברוסיה לא מתרגשים מזה בכלל. למה לעשות כזה עניין?"

החוקר אמר לקרליק כי "ילדים קטנים רצחת", וזה השיב: "כשהגעתי להלוויה ראיתי את הילדים נקברים והצטערתי עליהם קצת. אבל רק עליהם".

הוא נשאל בחקירה האם דיבר עם הקורבנות בטרם ביצע את הרצח וסיפר כי "הם התחננו על החיים שלהם, במיוחד דימה. הנמושה, במקום לבכות על הילדים שלו שנרצחו, הוא רק בכה על עצמו וביקש שלא ארצח גם אותו. בן זונה, שיירקב".

בהמשך אומר דמיאן קרליק לחוקר - "אתה כמו הכומר שלי, אני מרגיש שאני יכול לספר לך על כל החטאים שלי".