BETA

18.12.2012

17:07

עודכן:

דוח המועצה לשלום הילד: יותר עניים, פחות תיקים פליליים

בשנת 2011 למעלה משליש מהילדים חיו בתנאי עוני, גידול של 450% בשלושת העשורים האחרונים. הפערים בין המרכז לפריפריה התרחבו מאוד בתחומי העוני והחינוך ויש פחות זכאים לבגרות. בצד החיובי, מספר התיקים הפליליים שנפתחו לבני נוער ירד ב-13.4% בעשור האחרון

הדוח השנתי של המועצה לשלום הילד שהתפרסם היום (שלישי), מראה על מספר נתונים מדאיגים, אולם גם על מגמות שיפור. בשנת 2011, 35.6% מהילדים בישראל חיו מתחת לקו העוני. בסך הכול, בשלושת העשורים האחרונים גדל אחוז הילדים העניים כמעט פי 4.5. יש פי שלושה יותר ילדים עניים במגזר הערבי מאשר במגזר היהודי. אחוז הזכאים לבגרות ירד בשנת תשע"א ב-0.2%.

 

בנוסף, ניכרו פערים גדולים בין המרכז לפריפריה. במחוזות ירושלים והצפון תחולת העוני כפולה מזו שבמחוזות תל אביב והמרכז. הרשות בעלת המספר הגבוה ביותר של ילדים עניים היא נצרת. בני ברק נמצאת במקום השני. בתחתית הרשימה השחורה נמצאות ראשון לציון ותל אביב.

 

פערים גדולים נרשמו גם בתחום החינוך. בקרב בני ה-17, רק 83.5% מקרב המגזר הערבי לומדים, לעומת 91.2% במגזר היהודי. מאז שנות ה-80 הלך וקטן מספר התלמידים בחינוך הממלכתי והלך וגדל מספר התלמידים בפיקוח הממלכתי-דתי והחרדי. כיום, רק 52.1% מהתלמידים לומדים במסגרת ממלכתית.

 

ב-13 השנים האחרונות, גדל מספר התיקים שנפתחו בגין עבירות כנגד קטינים ב-24%. 71.6% היו עבירות מחוץ למשפחה, ואילו 28.6% מהתיקים נפתחו בגין עבירות שנעשו כנגד ילדים בתוך המשפחה. 80.0% מהתיקים הפליליים שנדונו בבית משפט בגין עבירות כנגד ילדים בתוך המשפחה הסתיימו בהרשעה.

 

בצד החיובי, ניכרת ירידה משמעותית בפשיעה בקרב בני נוער. שיעור התיקים שנפתחו לקטינים בעשור האחרון ירד ב-13.4%. בין השנים 2004 ל-2011 חלה ירידה משמעותית של כמעט 37% במספר התיקים שבהם מעורבים קטינים. מאז 2005, חלקם של הקטינים החשודים בעבירות ירד ב-0.6%.

מסורתיים משתמשים יותר בפייסבוק

כפי שידוע לכל הורה, הנוער הישראלי מרבה להשתמש ברשתות חברתיות, בעיקר על מנת לשמור על קשר עם חברים. דווקא נוער מסורתי שאינו דתי משתמש פעיל יותר משאר הילדים ברשתות חברתיות. 12% מבני הנוער דווחו שנפגעו במהלך השימוש בפייסבוק.

 

יותר מרבע מבני הנוער בגיל 14-18 עסקו בפעילות התנדבותית במהלך שנת הלימודים תש"ע. שיעורי ההתנדבות בקרב בני הנוער מהמגזר החרדי והדתי-לאומי גבוה יותר משזה של המגזר היהודי חילוני/מסורתי ומזה של המגזר הערבי. בנות מתנדבות יותר מבנים.