BETA

21.11.2017

23:04

נושאים חמים

בית הדין לעבודה להנהלת "נגב קרמיקה": ניתן לסגור את המפעל

סוגיית סגירת המפעל שבירוחם מגיעה לשיא חדש עם הכרעת בית הדין לעבודה. השופטים אמרו כי מדובר בעסק פרטי ולכן להנהלה הזכות לסגרו וקראו לנציגים להמשיך ולנסות להגיע להסדר שימנע את פיטורי 140 המועסקים במקום. העובדים הגישו ערעור על ההחלטה • ההסתדרות ומשרד הכלכלה מנהלים מגעים עם משקיעים בנוגע לרכישה אפשרית

יום קשה בירוחם: בית הדין לעבודה בבאר שבע הכריע היום (שלישי) כי הנהלת "נגב קרמיקה" רשאית לסגרו. כפועל יוצא מסגירת המפעל בשל קשיים כלכליים, 140 אנשים יצטרפו למעגל האבטלה. העובדים הגישו ערעור לבית הדין הארצי לעבודה על ההחלטה. לחדשות עשר נודע כי ההסתדרות ומשרד הכלכלה מנהלים מגעים עם שני משקיעים בנוגע לאפשרות רכישת המפעל. גורמים שמעורים בפרטי המו"מ אמרו כי אחד המשקיעים רציני מאוד בעניין הרכישה. זה תלוי, בין היתר, בהבטחת הבעלים הנוכחיים להעביר את מבנה המפעל ללא עלות.


"ערים אנו לתוצאות החמורות שייגרמו בגין סגירת המפעל, ככל שאכן ייסגר. מדובר בפיטורים של קרוב ל-140 עובדים על כל המשתמע מכך להם ולמשפחות. אין ספק כי הדבר יביא גם לפגיעה קשה ביישוב קטן כמו ירוחם אשר ממילא מתמודד עם אחוזי אבטלה גבוהים", נכתב בהחלטת השופטים.

 

לכתבות נוספות בנושא >>

כ-600 עובדים בסכנת פיטורים: מאמצים למנוע את סגירת המפעלים בחיפה ובנגב

"אין מנוס מפיטורי כלל העובדים"; מיכאל ביטון: "זה לא נעשה בתמימות"

המשבר ב"נגב קרמיקה": ראש הממשלה ייפגש עם נציגי העובדים


השופטים הוסיפו: "במהלך הדיון בפנינו ניסינו להביא להסדר מוסכם שימנע תוצאות קשות אלו, אולם ניסיונות אלו לא צלחו ועל כן אי מנוס מהתוצאה אליה הגענו. אנו קוראים גם בשלב הזה לצדדים ולגורמים הרלוונטיים הנוספים שהיו שותפים במשא ומתן שהתקיים להמשיך ולנסות להגיע להסדר שימנע את פיטורי כל העובדים ולהתחשב גם במיקומו של המפעל ובהשפעה הקשה שתהיה לכך".

 

 

עובדי
 

עובדי "נגב קרמיקה" בהפגנה (ארכיון)(ללא קרדיט)

 

"ויודגש, וזהו החלק החשוב לעניינו, למשיבה, היא המעסיקה, נתונה הזכות שלא לקבל את 2 ההצעות שהוצעו לה כחלק מהליך המשא ומתן שהתנהל בשאלת המשך הפעלת המפעל. המפעל הוא רכושה של המשיבה, וההחלטות הקשורות להמשך הפעלת המפעל הן בתחום הפררוגטיבה הניהולית של המשיבה כמעסיקה", סיכמו.


החלטת בית הדין התקבלה כחמישה שבועות לאחר שעובדי המפעל קיבלו מכתבי פיטורים בהם הודיעה ההנהלה כי החליטה לסגרו בשל קשיים כלכליים. בשבועות האחרונים התנהל משא ומתן שבמהלכו ניסו במשרד הכלכלה להקל על המפעל כדי שיישאר פתוח, בין היתר בעזרת סיוע בתשלום משכורות העובדים, אבל ההנהלה החליטה נגד אפשרות זו.