BETA

18.09.2017

23:12

נושאים חמים

מדוע משרד האוצר פטר ממס דווקא את סיגריית "אייקוס" הממכרת?

בארצות הברית אסור להשתמש במכשיר העישון המסוכן והממכר של חברת "פיליפ מוריס" - ה"אייקוס". בישראל הוא נמכר ושר האוצר נמנע במכוון להטיל עליו מיסים. חברת הסיגריות מגובה במשרדי לוביסטים ומימון של כתבות בכלי תקשורת • "אנליסט"

בעולם הוא כבר נתקל בתגובות חשדניות, בארצות הברית אסור בכלל להשתמש בו - אבל בישראל ה"אייקוס" זכה לקבלת פנים חמה ופטור ממס.

 

מדובר במכשיר עישון ממכר ומסוכן של חברת "פיליפ מוריס". שר הבריאות ליצמן עיכב במשך חודשים הגבלות על פרסומו, שר האוצר כחלון נמנע במכוון מלהטיל עליו מיסים - ושני המשרדים אפילו לא שלחו נציג לדיון שקיימו היום הח"כים בנושא.


לכתבות נוספות בחדשות 10 >>

בלעדי: מפקד השוטרים בהפגנת החרדים בי-ם - קצין שהואשם בעבר בהכאת פלסטיני

"מוקיעים את ההתנהגות": תלמידים ישראלים ריססו כתובות באושוויץ

טראמפ: "הרבה אנשים יגידו שאין סיכוי לשלום, אני חושב שיש"

 

מאחורי ההסברים על "בדיקות מדעיות" עומדים לחצים עצומים של חברת הסיגריות עצמן, מגובים במשרדי לוביסטים ומימון של כתבות בכלי תקשורת.

 

לפי נתוני משרד הבריאות, חברות הסיגריות הוציאו 63 מיליון שקלים על פרסום רק בשנת 2015 - חלקם הועברו לכלי תקשורת תמורת כתבות אוהדות. מה שאומר שמדובר בעסק כלכלי די מצליח עבור לא מעט אנשים.

 

 

הסיגרייה האלקטרונית
 

הסיגרייה האלקטרונית "אייקוס"(חדשות 10)

 

ממשרד האוצר לא נמסרה תגובה.

 

משרד הבריאות: "הנושא נמצא באחריות משרד האוצר. האייקוס הוא מוצר חדשני שיש כלפיו טענות כי הינו בעל פוטנציאל להוות כלי להקטנת נזקי העישון. בשל העובדה שאין הוכחות לטענות אלו משרד הבריאות נקט עמדה כי יש להחיל עליו את כללי הרגולציה הקיימת על מוצרי טבק - כמו מיסוי, מגבלות שיווק ופרסום והגבלתו במקומות ציבוריים"

 

מ״פיליפ מוריס״ נמסר בתגובה: "בניגון לנטען, ה-FDA בארה"ב מעולם לא אסר את השימוש במוצר. בשונה מישראל, בארה"ב שיווק מוצרי טבק חדשים דורש אישור מראש ו"פיליפ מוריס אינטרנשיונל" הגישה בקשה, שנבחנת כעת, לקבל אישור זה. החברה העבירה מיוזמתה גם לבחינת משרד הבריאות הישראלי תיק מדעי מפורט של המוצר, הכולל עשרות מחקרים שנערכו במעבדות של צדדים שלישיים. ד"ר ורטניק הינו עד מומחה מטעם התביעה בתביעה ייצוגית שהוגשו נגד פיליפ מוריס בע"מ. הוא לא ביצע כל מחקר מדעי מקורי והדו"ח שחיבר מסתמך אך ורק על השערותיו, דעותיו ופרשנותו של מידע הזמין באתר המדעי של פיליפ מוריס אינטרנשיונל. המסקנות של ד"ר ורטניק מבוססות ברובן על הבנה מוטעית או הנחות שגויות ללא תוקף מדעי. "פיליפ מוריס אינה מתנגדת למיסוי המוצר, תוך התייחסות לתכונותיו הייחודיות".