BETA

15.09.2017

00:34

נושאים חמים

פרשת ריטמן: המפכ"ל לבג"ץ – גרסת המתלוננת אינה אמינה

פרסום ראשון • אלשיך התעקש להשאיר את ניצב רוני ריטמן בתפקידו הבכיר - מפקד להב 433, גם לאחר פרשת ההטרדה המינית. בתצהיר שהגיש היום לבית הדין טען אלשיך כי בדיקת הפוליגרף וגרסת המתלוננת לא אמינות, וכי המתלוננת "אינטרסנטית"

מדוע המפכ"ל השאיר את ניצב ריטמן בתפקידו גם לאחר פרשת ההטרדה המינית? הערב (חמישי) התפרסם לראשונה בחדשות 10 כי בתצהיר שהגיש לבג"ץ, טען אלשיך כי עדות המתלוננת אינה מהימנה.


המפכ"ל נדרש להשיב לבג"ץ מדוע השאיר את ריטמן בתפקידו, מפקד להב 433, ובתצהיר שהוגש כתב: "השאלות עליהן נבדקה המתלוננת סוכמו על ידי המתלוננת והבודק וכי מח"ש אינה עומדת מאחורי ניסוח השאלות".

 

עוד טען המפכ"ל אלשיך, בודק פוליגרף בהכשרתו, כי ריטמן נשאל בפוליגרף על האשמות הליבה ולא נמצאו סימנים לאמירת שקר. בנוסף לכך ציין המפכ"ל כי לעומת ריטמן המתלוננת נשאלה שאלה מצומצמת שאינה משקפת את מלוא היקף תלונתה.

 

>> לכתבות נוספות בנושא

המפכ"ל החליט להחזיר את ניצב ריטמן לראשות להב 433

ראש להב ריטמן: "העלילו עליי מכיוון שחקרתי את פרשת מעונות רה"מ"

המתלוננת בתיק ריטמן טוענת: פרקליט המדינה וריטמן בניגוד עניינים

 

 

עדות המתלוננת נגד ריטמן לא אמינה. המפכ
 

עדות המתלוננת נגד ריטמן לא אמינה. המפכ"ל אלשיך(חדשות 10)

 

סנגוריו של ניצב רוני ריטמן אומרים כי תצהיר המפכ"ל נותן גיבוי מלא לגרסתו של הניצב ואף מחזק מול כל הביקורת את ההחלטה להשאירו בתפקידו.