BETA

11.08.2017

01:14

נושאים חמים

אנליסט: הבנקים השקיעו כספים ללא אישור הלקוחות – הפסידו כסף ועוד לקחו עמלות

חשבונות שלא נמשכו מהם סכומים במשך 10 חודשים נחשבים ל"רדומים", ועל פי הנחיות בנק ישראל ניתן להשקיע אותם. המדינה משקיעה אוטומטית באג"ח ממשלתי, שירד בשנתיים האחרונות ב-6%. כך הפסידו לקוחות תמימים אלפי שקלים

שערוריית החשבונות "הרדומים": הבנקים השקיעו מיליוני שקלים בלי לקבל את אישור הלקוחות. בשל אופי ההשקעה חלק מהכסף אבד - והבנקים אפילו לקחו עמלות מהלקוחות.

 

חשבונות צדדיים או ירושות שלא נמשך מהם כסף במשך 10 חודשים, או שאפילו לא נקבע מה לעשות עם הכסף, מוגדרים על ידי בנק ישראל "רדומים". מתברר שבמצב כזה המדינה משתלטת אוטומטית על החשבון, מתוך הנחה שהתכוונתם לרכוש בכסף אגרות חוב ממשלתיות.


הבנק חייב ליצור עם הלקוח קשר בדואר, אך עדויות רבות של אנשים שלא הגיעה אליהם כל הודעה הגיעו לידי מערכת "אנליסט". בכל מקרה אם אין תגובה בתוך חודשיים, הבנק משקיע את הכסף בשוק ההון, וקונה תמורתו אג"ח צמוד למדד. אלו יכולות לעלות וגם לרדת, כמו שקרה בישראל בשנים האחרונות. כתוצאה לקוחות איבדו עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים.

 

 

נהלי בנק ישראל מחייבים, אבל הבנקים מוסיפים עמלות. בנק ישראל (ארכיון)
 

נהלי בנק ישראל מחייבים, אבל הבנקים מוסיפים עמלות. בנק ישראל (ארכיון)(אפרת אסקירה)

 

במקרה אחד בבנק לאומי, הפסיד בעל חשבון ירושה 6,000 שקלים מתוך 98,000. "איך אני יכול לתת אמון בבנק שעושה עם הכסף שלי מה שהוא רוצה?", אמר אהרון ניסנבוים, שהפסיד סכום של 800 שקלים מתוך 11 אלף שהפקיד בערובה להלוואה.

 

ובכך לא נגמר הסיפור, גם אם יעלה המדד עדיין גובים הבנקים תשלום עמלות על הפעולה שבוצעה ללא בקשת הלקוח. בספטמבר 2016, 480 אלף חשבונות הוגדרו "רדומים", בתוכם 9 מיליארד שקל ועוד ירושות של 1.3 מיליארד. אגרות החוב הממשלתיות הפסידו כמעט 6% בשנתיים האחרונות. מספר אזרחים כבר התארגנו לתביעה ייצוגית נגד הבנקים.

 

תגובת בנק ישראל: "הפיקוח על הבנקים ימשיך לנקוט בפעולות משמעותיות על מנת להקל על הציבור לאתר פיקדונות ללא תנועה, בקלות וללא עלות, וזאת באמצעות "הר הכסף 2". אתר אינטרנט שבאמצעותו ניתן למצוא כספים רבים בסכום מצטבר של מיליארדי שקלים. אופן השקעת הכספים נקבע בחוק, כאשר העיקרון המנחה בבסיסו הוא השקעת הכספים בנכסים בעלי סיכון נמוך".