BETA

זהירות, הן כבר כאן: המדוזות הקדימו את הביקור בחופי ישראל

הקיץ עוד לא התחיל רשמית, אך לאחר שכמה נחילי מדוזות נראו מתקרבים לחופי ישראל, נראה שהן החליטו להקדים את ביקורן בארץ. לדברי המכון לחקר ימי, ייתכן שבמהלך השבוע, עם התחזקות הגלים והרוחות מכיוון הים, המדוזות יתקרבו ויתרבו – וצריך לזכור שזו רק ההתחלה, שכן הן יהיו פה לכל אורך חודש יולי