BETA

06.03.2017

00:40

נושאים חמים

כך מנסה פושט רגל לשווק דירות במחיר למשתכן

יצחק חלה בן משה, קבלן לשעבר, מנסה לשווק דירות בפרויקט הדגל של משרד האוצר. בפרויקטים המשווקים הוא עדיין לא זכה בקרקע ובהיתרי הבנייה, אבל כבר דורש מהקונים מאות אלפי שקלים

ממשרד הבינוי והשיכון נמסר: "החברה והקבלן המתוארים אינם מוכרים לנו וודאי שלא הוכרזו כזוכים. הפנייה הועברה ליועץ המשפטי כדי לבדוק אם בהתנהלות המתוארת יש משום עבירות על חוק המכר דירות ומהו הטיפול הנדרש".

 

ממשרד האוצר נמסר: "נדגיש כי אין קשר בין המשרד והגורמים הממשלתיים הרלוונטיים לבין הקבלן שהוצג בכתבה".

 

יצחק חלה בן משה לא העביר את תגובתו עד לרגע זה.