BETA

27.02.2017

21:33

נושאים חמים

יו"ר הקואליציה לראש הממשלה: דחה הקמת התאגיד בחצי שנה נוספת

ח"כ דוד ביטן פנה אל נתניהו בטענה כי התאגיד לא מוכן לעלייה לשידור - והציע לדחות את תחילת פעילות התאגיד בחצי שנה נוספת לפחות. ״לא ייתכן שתאגיד הממומן מכספי ציבור לא נותן תמונה אמיתית לגבי מוכנותו", אומר ביטן

עיכוב נוסף במועד פתיחת תאגיד השידור הציבורי? יושב ראש הקואליציה, ח״כ דוד ביטן פנה היום (שני) אל ראש הממשלה, שר האוצר ואל ממלא מקום שר התקשורת צחי הנגבי בנושא מוכנות התאגיד להפעיל שידורי טלוויזיה.

 

ביטן מסר כי על פי מידע שהגיע לידיו התאגיד אינו מוכן עדיין לשידורי טלוויזיה, זאת למרות הצהרות מנהליו. בשל כך מציע יו״ר הקואליציה לדחות את תחילת פעילות התאגיד בחצי שנה נוספת לפחות.


״לא ייתכן שתאגיד הממומן מכספי ציבור לא נותן תמונה אמיתית לגבי מוכנותו לספק שידור ציבורי מלא ויפעל מתוך שיקולי לחץ לכן בקשתי דחייה נוספת בהפעלתו״, אמר ביטן.