BETA

24.02.2017

00:25

נושאים חמים

הרבנית קוק - הדור הבא

בין מוקדי המשיכה הרוחניים התוססים בטבריה בולטת במיוחד משפחת קוק: האב הרב דב קוק הוא דמות מיסטית ייחודית, האם היא הרבנית המפורסמת לאה קוק - ואליהם מצטרפת בחשיפה טלוויזיונית ראשונה היורשת, בתם הצעירה, הרבנית בת שבע קוק. זה כבר פחות בכיוון של הרבנית "א יידישע מאמע" מסיפורי הצדיקות של פעם ויותר בכיוון של אגדת פיות טבריינית על התרבות העממית בישראל 2017