BETA

15.02.2017

01:26

נושאים חמים

מדוע מכללות מפטרות את רוב המרצים - רק כדי לקלוט אותם מחדש?

במכללות בישראל נפוץ הנוהג לפטר מרצים בסוף כל סמסטר ולהעסיקם מחדש בשנה לאחריה. זאת על מנת שלא יצברו ותק או זכויות. המוסף הכלכלי "אנליסט" יצא לבדוק מה עומד מאחורי הדלת המסתובבת באקדמיה הישראלית

בתוך האקדמיה הישראלית נפוצה שיטת העסקה המזכירה מאוד העסקה קבלנית. המרצים מפוטרים בסוף כל סמסטר, כך שלא יצברו ותק או זכויות, ומועסקים מחדש בתחילת הסמסטר הבא. השם המכובס שניתן לשיטה הוא: "מרצים מן החוץ" והיא מאפשרת למכללות להימנע מתשלום פנסיה ושכר למרצים בזמן החופשות.

 

לכתבות נוספות במוסף "אנליסט":

"בעל הבית השתגע": איך מתנהל הפיקוח על מחירי השכרת הדירות בעולם?

מה מסתתר מאחורי דוחות הבדיקה של החברות לניהול מידע עסקי?

מקלות בגלגלים: כך מונעים יבואני הרכב רכישה מוזלת מליסינג

 

תגובת המכון הטכנולוגי בחולון HIT: "המכון הטכנולוגי מקיים סקרי איכות בקרב הסטודנטים, ואלה מהווים את הבסיס להחלטה אם להעביר מרצים חיצוניים לתפקידי הוראה קבועים. נראה כי המרצים חוששים להיות נתונים לביקורת מצד הסטודנטים, אך לא נתפשר על איכות המרצים ולא נאפשר את כפיית הישארותם באמצעות קמפיין תקשורתי".

תגובת מכללת עמק יזרעאל: "המכללה ראתה לנכון כבר לפני 10 שנים לשנות את דפוס העסקתם של המרצים מן החוץ. לפני כשנה הוקם במכללה ועד מורים שעמו הושגה טיוטת הסכם, אשר בסופו של דבר תהפוך את חלקם לעמיתים בעלי זכויות מלאות ובאופן רטרואקטיבי החל מ-2016".

 

תגובת סמינר הקיבוצים: "במכללה מועסקים 438 מרצים מן החוץ, מתוכם 270 בהעסקה חודשית ישירה ורק 168 בהעסקה סמסטריאלית. החל משנת תשע״ח, כל המרצים המועסקים מעל שליש משרה יעברו להעסקה כחברי סגל עמית/זוטר/בכיר בהתאם למעמדם האקדמי. העסקה הוגנת ויחסי עבודה ראויים הנם חלק מערכי מכללת סמינר הקיבוצים ואנו פועלים לאורם בשקיפות לאורך כל השנים".