BETA

02.02.2017

00:11

נושאים חמים

המפכ"ל למפקד להב 433: "מצפה ממך לשתות במידה סבירה - ולא מעבר לכך"

בעקבות התלונה על הטרדה מינית נגדו, התקיימה שיחה בין המפכ"ל אלשיך לניצב רוני ריטמן בנוגע להרגלי צריכת האלכוהול שלו. "הציפייה שלי היא כי בפורומים משטרתיים תהיה הקפדה על אי הגשת אלכוהול", אמר המפכ"ל