BETA

18.01.2017

01:29

נושאים חמים

האם קצבאות הנכים יעלו באלפי שקלים לאדם?

בקואליציה מתכננים העלה ניכרת בקצבאות הנכים. סכום הקצבאות צפוי לעלות באלפי שקלים, כאשר הקיצבה תיקבע על פי מבחני הכנסה. עד כמה ההעלאה המתוכננת אכן רצינית?