BETA

מדוע הוקפאה בדיקת פרשת ההטרדה המינית של מנכ"ל בנק הפועלים?

יממה לאחר הפרסום הראשון ב"לילה כלכלי" על ההשתהות בבדיקת פרשת ההטרדה המינית של ציון קינן, מבהיר המפקח על הבנקים כי בדיקתו הוקפאה בהוראת המשטרה. במשטרה הבהירו כי אין מבחינתם שינוי במצב הבדיקה