BETA

23.12.2016

02:25

נושאים חמים

חפלות התקציב: מה עשו הח"כים בזמן שקיבלו החלטות על מיליונים?

מה קורה כשסוגרים 120 פוליטיקאים באולם למשך לילה שלם? למרות שהוסכם בין הקואליציה לאופוזיציה על מתווה רציני לדיון, חברי הכנסת חילקו סוכריות, אכלו דגים, שתו אלכוהול, שרו שירים ופיצחו גרעינים. כך נראה הלילה הקריטי מבעד לעדשות חברי הכנסת