BETA

22.12.2016

14:16

נושאים חמים

בעקבות תחקיר "אנליסט": נשקלת העמדתם לדין פלילי של בכירים ב"דן" ובמשטרה

שנה וחצי לאחר התחקיר במגזין הכלכלי "אנליסט", הודיעה המחלקה לחקירות שוטרים כי היא בוחנת את העמדתם לדין של שוטר ושל בכיר בחברת "דן". על פי החשד "דן" סיפקה שירותי הסעות לשוטרים במחירים נמוכים תמורת הקלה בדיני התנועה ואיכות הסביבה

התחקיר המקורי שפורסם ב"אנליסט"

המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה הודיעה היום (חמישי) לסנ"צ שחר ישראלי, ששימש כקצין אגף התנועה במרחב ירקון ולמצליח קזיס, ששימש כראש חטיבת התנועה בחברת האוטובוסים כי נשקלת העמדתם לדין פלילי בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות.

 

על-פי החשד, קזיס חייב עשרה מעובדי חברת דן 'יתנדבו' באגף התנועה. חלקם התנדבו במשטרה מדי יום וכלל לא הופיעו לעבודה בחברת דן, ולמרות זאת קיבלו מחברת דן משכורת.

 

מצב זה גרם לכך שה"מתנדבים" היו מצויים במצב של ניגוד עניינים בין חובתם כאוכפי חוק באגף התנועה ובין היותם אנשי חברת האוטובוסים דן, בפרט בכל הנוגע למעורבות נהגי החברה בעבירות תעבורה, ולעיתים אף פעלו בניגוד לאינטרס עליהם הופקדו כמתנדבים באגף התנועה והעדיפו את אינטרס חברת דן.

 

 

פעלו בניגוד לאינטרס עליהם הופקדו. אוטובוס של דן
 

פעלו בניגוד לאינטרס עליהם הופקדו. אוטובוס של דן(ערוץ10_מיסטיקה)

 

חשד נוסף נוגע לכך שבמשך למעלה מעשר שנים, כבדרך שגרה, בעשרות הזדמנויות שונות, נהגה חברת "דן", באישורו של קזיס, לספק לשוטרי משטרת ישראל ברחבי הארץ שירותי הסעה פרטיים שהזמינו השוטרים עצמם, שלא באמצעות מרכז ההזמנות המשטרתי, לצורך פעילות רווחה ונופש ליחידות המשטרה, וזאת בעלות נמוכה משמעותית מהמקובל ועל מנת לקדם את האינטרסים של חברת דן במשטרת ישראל דוגמת הקלה בדיני התנועה ואיכות הסביבה.

 

זאת ועוד, על פי החשד, במסגרת הקשר הפסול בין סנ"צ ישראלי לבין קזיס, ביקש ישראלי מקזיס שידאג שחברת "דן" תעסיק את אשתו, ובעקבות זאת החברה אכן קלטה אותה לעבודה וקזיס אף דאג למנוע את פיטוריה בהמשך.