BETA

20.12.2016

00:14

נושאים חמים

במפעל הפיס דורשים להפחית מהתקציב לקהילה לצורך "קופה קטנה"

בין משרד האוצר למפעל הפיס מתנהל משא ומתן חשאי על רפורמה מקיפה בשוק ההימורים. הפיס דורש להפחית 10% מהתקציב השוטף לכיתות לימוד כדי לקדם מיזמים עפ"י שיקוליו. במשרד האוצר מתנגדים ומאיימים: "לא נחדש את הרישיון"