BETA

19.12.2016

21:25

נושאים חמים

האם מערכת החינוך נוטה להתעלם מהורים מאוכלוסיות מוחלשות?

המתיחות ההולכת ומחריפה בין הורים למורים במערכת החינוך בישראל: שנה אחרי שמאיה אלמו בת ה-12 שמה קץ לחייה, נאבקים הוריה מול מערכת החינוך בניסיון להבין כיצד איבדו את בתם • הפרק השני בסדרת הכתבות "הורים נגד מורים"

תגובת משרד החינוך: "מדובר במקרה כאוב ורגיש, ובשל צנעת הפרט אנחנו מנועים מלפרט בעניינו. דו"ח הבדיקה המפורט נמסר בחודש ספטמבר למשפחה והמסקנות ייושמו במערכת החינוך. הובהר למשפחה שאנשי משרד החינוך לרשותם תמיד, לכל שאלה או לכל בקשה. בעניין התיק האישי - העברת תיק אישי של תלמיד לבי"ס אחר אסורה על פי חוקי צנעת הפרט, ומטעמים ברורים".