BETA

18.12.2016

23:59

נושאים חמים

עשרות מסגרות לילדים בסיכון ייסגרו עקב קיצוץ בתקציב משרד הרווחה

בעוד חודשיים צפוי מעון "רעות" בירושלים להיסגר בשל מחסור בתקציב. יחד איתו עשרות פנימיות נוספות לילדים בסיכון עומדות לפני סגירה. מפעילי המעונות, שנזקקים לאנשי מקצוע רבים, מאשימים כי קיצוץ אחר קיצוץ הביא אותם למצב הקשה: "הסתכלתי לילדים בעיניים ואמרתי להם שלא רצינו להגיע לזה. אבל הגענו לזה"

ממשרד העבודה והרווחה נמסר בתגובה: "המשרד תומך ב-90 אחוזים מתקציבה של 'אור שלום'. המשרד פועל כדי שמעון 'רעות' לא ייסגר. המשרד ידאג שיימצא מקום חלופי לכל ילד".